Export

Měkké kompetence

Nebyly zvoleny žádné měkké kompetence. Kompetenci vyberete zařazením do exportu.

Obecné dovednosti

Nebyly zvoleny žádné obecné dovednosti. Kompetenci vyberete zařazením do exportu.

Odborné znalosti a dovednosti

Nebyly zvoleny žádné odborné dovednosti a znalosti. Kompetenci vyberete zařazením do exportu.