Odborné znalosti a dovednosti

c1Zemědělství, lesnictví, zahradnictví, chovatelství a veterinární péče zařadit do exportu
d1Hornické činnosti a úprava nerostných surovin zařadit do exportu
e1Potravinářství zařadit do exportu
e2Textil, oděvnictví, obuvnictví, zpracování kůže a kožešin zařadit do exportu
e3Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva, výroba hudebních nástrojů zařadit do exportu
e4Výroba papíru a výrobků z papíru zařadit do exportu
e5Chemický průmysl (výroba léčiv, plastů, gumárenství a další) zařadit do exportu
e6Zpracování skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot zařadit do exportu
e7Strojírenství a kovovýroba zařadit do exportu
e8Elektrotechnika, elektronika, automatizace, elektroenergetika zařadit do exportu
f1Výroba a rozvod plynu, tepla a vody zařadit do exportu
f2Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství zařadit do exportu
g1Stavebnictví, architektura, geodézie, kartografie zařadit do exportu
h1Obchodní činnosti a marketing zařadit do exportu
h2Logistika, doprava, skladování, zasilatelské služby zařadit do exportu
h3Cestovní ruch, ubytování a veřejné stravování zařadit do exportu
h4Osobní služby (péče o vlasy a tělo, služby pro domácnosti a firmy) zařadit do exportu
i1Finance, bankovnictví, pojišťovnictví zařadit do exportu
i2Státní správa, samospráva a národohospodářství zařadit do exportu
i3Administrativa, ekonomika firmy, účetnictví a daně zařadit do exportu
i4Právo zařadit do exportu
i5Management, personalistika zařadit do exportu
j1Matematika, fyzika, chemie, nauky o životě a jejich aplikace zařadit do exportu
j2Informatika a informační technologie zařadit do exportu
j3Psychologie, sociologie, jazyky a ostatní humanitní a společenské obory zařadit do exportu
j4Výchova a vzdělávání zařadit do exportu
k1Zdravotnictví a farmacie zařadit do exportu
k2Sociální péče a služby zaměstnanosti zařadit do exportu
l1Vojenství a obrana zařadit do exportu
l2Ochrana osob a majetku (policie, požárníci, záchranáři, BOZP) zařadit do exportu
m1Umění, média a umělecká řemesla zařadit do exportu
m2Žurnalistika a informace zařadit do exportu
m3Sport zařadit do exportu