Odborné znalosti a dovednosti

c1Zemědělství, lesnictví, zahradnictví, chovatelství a veterinární péče
d1Hornické činnosti a úprava nerostných surovin
e1Potravinářství
e2Textil, oděvnictví, obuvnictví, zpracování kůže a kožešin
e3Zpracování dřeva a výrobků ze dřeva, výroba hudebních nástrojů
e4Výroba papíru a výrobků z papíru
e5Chemický průmysl (výroba léčiv, plastů, gumárenství a další)
e6Zpracování skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot
e7Strojírenství a kovovýroba
e8Elektrotechnika, elektronika, automatizace, elektroenergetika
f1Výroba a rozvod plynu, tepla a vody
f2Ochrana životního prostředí, vodní hospodářství
g1Stavebnictví, architektura, geodézie, kartografie
h1Obchodní činnosti a marketing
h2Logistika, doprava, skladování, zasilatelské služby
h3Cestovní ruch, ubytování a veřejné stravování
h4Osobní služby (péče o vlasy a tělo, služby pro domácnosti a firmy)
i1Finance, bankovnictví, pojišťovnictví
i2Státní správa, samospráva a národohospodářství
i3Administrativa, ekonomika firmy, účetnictví a daně
i4Právo
i5Management, personalistika
j1Matematika, fyzika, chemie, nauky o životě a jejich aplikace
j2Informatika a informační technologie
j3Psychologie, sociologie, jazyky a ostatní humanitní a společenské obory
j4Výchova a vzdělávání
k1Zdravotnictví a farmacie
k2Sociální péče a služby zaměstnanosti
l1Vojenství a obrana
l2Ochrana osob a majetku (policie, požárníci, záchranáři, BOZP)
m1Umění, média a umělecká řemesla
m2Žurnalistika a informace
m3Sport

Textové formulace odborných dovedností s původním a novým klasifikačním kódem. Soubor ke stažení je ve formátu Excelu (xls).

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost